Asaa Skytteforening

Generalforsamling

UDSAT

Generalforsamlingen er udsat indtil efteråret 2020.

Dato kommer senere.

Asaa Skytteforening afholder ordinær Generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2020 kl. 18.30 i ”Skyttehuset”.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 18. marts 2020.

Børn under 15 år har ikke stemmeret og skal derfor repræsenteres af en forælder.

 

Bookmark and Share

Yderligere information