Asaa Skytteforening

Generalforsamling

 

Asaa Skytteforening afholder ordinær Generalforsamling

mandag d. 27. marts 2023 kl. 1900 i ”Skyttehuset”.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 23. marts 2023.

Børn under 15 år har ikke stemmeret og skal derfor repræsenteres af en forælder.

 

Bookmark and Share

Yderligere information